Het boek ''We need AIR"

Gepubliceerd bij Roularta, 2009

"We need AIR" werd gepubliceerd door de Economische Kring van de Koning Boudewijnstichting. Het is het resultaat van een kruisbestuiving tussen de academische wereld, vakexperten en 15 Belgische managers en bedrijfsleiders. Ignace Van Doorselaere zat de Kring voor.

De vraag waar alles mee begon was "wat moeten we vandaag aanzwengelen in onze maatschappij opdat aan bedrijven in de komende generaties een betere kweekvijver van gemotiveerde medewerkers wordt aangeboden?". De Kring wou niet alleen een zinvolle reflectie plegen rond deze vraag, maar vooral met concrete en implementeerbare suggesties komen. Dromen, denken, doen.

Het antwoord van de Kring is dat 3 basiswaarden moeten geactiveerd worden: Autonomie (A), Innovatie (I) en verantwoordelijkheidszin (R van Responsibility). Door deze AIR-bril moeten we de wereld bekijken en de houding van mensen beïnvloeden in die zin.

Het antwoord is gepubliceerd in een boek (te bestellen bij de Koning Boudewijnstichting). Het boek werkt het AIR-kader filosofisch uit, en vertaalt het in 25 mogelijke maatregelen op vlak van onderwijs, verenigingsleven en ondernemingswereld.

We need AIR

Te bestellen via
de Koning Boudewijnstichting