Het boek ''En jij, heb jij (nog) goesting?"

Gepubliceerd bij 4F, september 2011
 
Goesting. Menselijke energie. Ze beginnen in het hoofd. Bij ambitie, idealen, dromen.
Ze eindigen in implementatie. In dingen doen. 
Onderweg verliezen ze aan kracht. Waar? Waarom? Wie zijn de vijanden? Mensen. Structuren. Complexiteit. Administratie. Controle. Overbescherming.
 
Het bedrijf dat goesting en resultaat met elkaar kan verbinden heeft het concept ‘performance ethics’ begrepen. De combinatie van performantie en ethiek. Performantie als belangrijke norm voor ethiek. Je best doen voor elkaar, en op die manier meer doen voor elkaar. Hoe ziet een bedrijf er uit dat performance ethics toepast? Hoe zou de maatschappij er uit zien als ‘performance ethics’ een breder draagvlak kreeg?  
 
Ten slotte een test: 11 vragen en antwoorden. Hiermee kunt u nagaan of u het in de praktijk eens bent met ‘performance ethics’ als norm.

En jij, heb jij (nog) goesting?

Te bestellen via: administratie@4-f.be

Prijs: 15 euro (exclusief verzendingskosten)